ZÁPIS

JAK SE PŘIHLÁSIT DO ZUŠ

AKTUALIZACE!!    

DODATEČNÝ ZÁPIS DO ZUŠ

Zápis do ZUŠ probíhá již od loňského školního roku elektronickou formou z našich webových stránek. 

  1. Žádost o přijetí (E-přihlášku) na školní rok 2020/2021 můžete podávat prostřednictvím našich webových stránek i během prázdnin, nejdéle do 25. září 2020.
  2. Součástí "Žádosti o přijetí" je i stanovení termínu "talentové zkoušky" (systém vám nabídne volné možnosti), na který je nutno přijít osobně i s dítětem
  3. Zápis rozvrhů bude probíhat 1.,2. a 3. září a pro nové uchazeče zapsané po červnu 2020, v rámci přijímacího řízení, které zahrnuje mimo jiné i platbu školného na 1. pololetí a příspěvek do spolku Arte, případně půjčovné.  

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA.

"CLIL" (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka, u nás ve hře na hudební nástroj a v hudební nauce).

Škola se začíná úspěšně pohybovat ve vodách mezinárodních projektů mezi školami EU a jiných zemí. Proto jdeme tomu naproti i v oblasti znalostí cizích jazyků. víte, že jsou mezi námi učitelé se státní zkouškou z AJ a dokonce ji i vyučují na jiných školách? Proto nabízíme od září zařazení do výuky metodu 

TĚLOMLUVA - spojení tanečního a divadelního oboru v přípravném studiu. Oba obory se velmi dobře doplňují a využívají stejné/podobné principy tanečně-pohybové a dramatické výchovy. Děti se pak s přechodem do 1. ročníku rozhodnou, jakým směrem chtějí jít (tanec nebo divadlo, případně mohou zůstat u obojího). Volně navazuje na Minizušku v kolektivních oborech. Pro ty děti, které se chtějí vydat po Minizušce cestou hudební, jsou de HUDBY HRÁTKY, kde mají dostatek prostoru a času k rozhodování pro konkrétní hudební nástroj.

Příměstský tábor

Prázdninové akce ZUŠ

Novým projektem výtvarného oboru je příměstský tábor se ZUŠ. efektivní strávení prázdninového času s trochou výtvarného tvořen na téma INSPIRACI HLEDEJ VE VODĚ. není to osvěžující? Tak přijď mezi nás. Více informací zde...

RŮZNÉ/přetrvávající

Focení absolventů 2019/2020

Vážení absolventi,  vybrané fotografie byly upraveny a nyní se zpracují do ročenky a připraví se k předání na Absolventském koncertě v září 2020.Soustředění orchestru

ODLOŽENO - ZŮSTAŇTE V KONTAKTU

 proběhne na Novém Městě nad Jáchymovem víkendové soustředění žáků a učitelů orchestru ZUŠ. Bližší informace a přihlášky u p. učitele Hekela.   

Projekt Šablony

Od loňského školního roku čerpáme podporu z projektu Šablony II s názvem VIVACE - VZDĚLÁVÁME ŽIVĚ, financovaného z prostředků Evropské unie - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Škola prochází několika aktivitami pro žáky i učitele. Aktuálně nejvytíženějším je Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize, mentoringu a koučinku. Učitelé procházejí pravidelnou pedagogicko-psychologickou podporou a konzultují aktuální situace žáků. Současně se dále vzdělávají v trendech a úskalích problematiky aktuálního školství.


Více zde.... 

MiniZUŠ

I ve 2. pololetí se těšíme na žáky mladší 5 let v přípravné MiniZUŠce. Každé pondělí v 17 hodin. 

Náš projekt eTwinning

Od září připravovala třída 5.A v hudební nauce projekt Christmas song through Europe, ke kterému se připojili školy ze Španělska, Makedonie, Francie a Velké Británie. Společným úkolem bylo vytvořit verzi vánoční písně Tichá noc ve vícejazyčném podání. Po nahrání skladby se žáci předmětu Elektronické zpracování hudby p. uč. Švandrlíkové postarali o její zpracování a sestříhání. Děkujeme partnerům a všem podporovatelům a těšíme se na další spolupráci!

Více zde....

Nábory pro MŠ a ZŠ

Během měsíce ledna probíhaly v naší škole nábory dětí na uvolněná místa pro 2. pololetí školního roku. Děkujeme všem kolegyním ze škol, že u nás strávili dopoledne. 

Pravidelné koncerty pro seniory v MÚSS Klášterec nad Ohří

V prosinci jsme se seniory přivítali adventní čas a zazpívali společně několik vánočních písní. Atmosféra byla, jako vždy, vynikající. Děkujeme vedení MÚSS za možnosti, kdy můžeme zahrát a sdílet s posluchači radost.

Žáci ZUŠ v hudebním divadle Karlín

24. října 2019 jsme opět vyjeli na představení do Prahy, tentokrát nás čekalo představení Jak se dělá muzikál. Naše děti mohly nahlédnout do zákulisí muzikálové tvorby, doprovázené známými herci.