https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

AKTUALITY


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1. a 2. září od 10 - 17 hodin probíhají zápisy rozvrhů. Pokračující žáci přímo u svého pedagoga, noví žáci nejprve u paní zástupkyně (4.vchod, přízemí) odkud budou posláni k třídnímu učiteli. Jak zapsat rozvrh předmětů? 1. kolektivní výuky včetně hudební nauky (u paní zástupkyně), 2. soubory, komorní hry, skupinové výuky (povinně volitelné pro pokračující žáky - u svého třídního učitele, 3. individuální výuku. Hudební nauka (dílna) je nedílnou součástí hry na nástroj a nelze jí vynechat!!! Počítejte tedy s výukou 2 hodin rozložených v týdnu. Výuka je zahájena od 5. září, hudební dílny a soubory zahájí výuku od 12. září. Těšíme se na Vás, Vaše ZUŠka

VELKÁ GRATULACE!!! Naše žákyně ADÉLKA SRBOVÁ byla přijata na Konzervatoř Teplice v oboru populární zpěv. Kromě dechových nástrojů a smyčcových nástrojů, také zpěv má své zastoupení mezi absolventy z naší školy. Adélka je letošní absolventkou pod vedením Oldřišky Krymové. 

RŮZNÉ/přetrvávající

MiniZUŠka

I ve 2. pololetí se těšíme na žáky mladší 5 let v přípravné MiniZUŠce. Každé pondělí v 17 hodin. 

Náš projekt eTwinning

Od září připravovala třída 5.A v hudební nauce projekt Christmas song through Europe, ke kterému se připojili školy ze Španělska, Makedonie, Francie a Velké Británie. Společným úkolem bylo vytvořit verzi vánoční písně Tichá noc ve vícejazyčném podání. Po nahrání skladby se žáci předmětu Elektronické zpracování hudby p. uč. Švandrlíkové postarali o její zpracování a sestříhání. Děkujeme partnerům a všem podporovatelům a těšíme se na další spolupráci!

Více zde....

Pravidelné koncerty pro seniory v MÚSS Klášterec nad Ohří

V prosinci jsme se seniory přivítali adventní čas a zazpívali společně několik vánočních písní. Atmosféra byla, jako vždy, vynikající. Děkujeme vedení MÚSS za možnosti, kdy můžeme zahrát a sdílet s posluchači radost.

Žáci ZUŠ v hudebním divadle Karlín

24. října 2019 jsme opět vyjeli na představení do Prahy, tentokrát nás čekalo představení Jak se dělá muzikál. Naše děti mohly nahlédnout do zákulisí muzikálové tvorby, doprovázené známými herci.