AKTUALITY

Školní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír

29. ledna 2020 se utkali naši klavíristé ve školním kole soutěže, vyhlašované v tomto roce pro obory klavír, kytara a smyčcové nástroje. Do okresního kola, které se bude konat v Jirkově dne 6. března, se probojovali žáci Jasmína Šestáková, Mariana Šestáková a Adam Dzurik. Všichni jsou ze třídy p. učitelky Zuzany Zadinové. Blahopřejeme! 
Školní kolo ve hře na kytaru 

Postupy do okresního kola v kategorii a) hra na kytaru sólo si vyhráli
Šebelík Jan/ 0.kat 
Nguyen Viet Tiep /I.kat.
Phan Nhat Thanh II. kat
Kutílek Matěj /III. kat
Kolář Jakub /V. kar.
Pecha Ondřej /V. kat

Král Jiří /VII. kat.
Janáčková Kamila /VIII. kat., a dále pak v kategorii c) Kytarová tria a kvarteta

KAJIMA/ III. kar (Janáčková, Král, Kutílek). Okresní kolo organizuje naše škola, na Zámku v Klášterci nad Ohří, dne 26.února.

Focení absolventů 2019/2020

Vážení absolventi,  nový termín absolventského focení proběhne opět ve středu, a to 4. března 2020 od 16 hodin v učebně KYTARY 1 (3. vchod/1. patro)

Požadovaný Dress code je společenský. Pozadí bude bílé. Nástroje jsou vítány, ale nejsou podmínkou.

Soustředění orchestru

Od 27. do 29. března 2020 proběhne na Novém Městě nad Jáchymovem víkendové soustředění žáků a učitelů orchestru ZUŠ. Bližší informace a přihlášky u p. učitele Hekela.   

Projekt Šablony

Od loňského školního roku čerpáme podporu z projektu Šablony II s názvem VIVACE - VZDĚLÁVÁME ŽIVĚ, financovaného z prostředků Evropské unie - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Škola prochází několika aktivitami pro žáky i učitele. Aktuálně nejvytíženějším je Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize, mentoringu a koučinku. Učitelé procházejí pravidelnou pedagogicko-psychologickou podporou a konzultují aktuální situace žáků. Současně se dále vzdělávají v trendech a úskalích problematiky aktuálního školství.


Více zde.... 

MiniZUŠ

I ve 2. pololetí se těšíme na žáky mladší 5 let v přípravné MiniZUŠce. Každé pondělí v 17 hodin. 

Náš projekt eTwinning

Od září připravovala třída 5.A v hudební nauce projekt Christmas song through Europe, ke kterému se připojili školy ze Španělska, Makedonie, Francie a Velké Británie. Společným úkolem bylo vytvořit verzi vánoční písně Tichá noc ve vícejazyčném podání. Po nahrání skladby se žáci předmětu Elektronické zpracování hudby p. uč. Švandrlíkové postarali o její zpracování a sestříhání. Děkujeme partnerům a všem podporovatelům a těšíme se na další spolupráci!

Více zde....

Nábory pro MŠ a ZŠ

Během měsíce ledna probíhaly v naší škole nábory dětí na uvolněná místa pro 2. pololetí školního roku. Děkujeme všem kolegyním ze škol, že u nás strávili dopoledne. 

Pravidelné koncerty pro seniory v MÚSS Klášterec nad Ohří

V prosinci jsme se seniory přivítali adventní čas a zazpívali společně několik vánočních písní. Atmosféra byla, jako vždy, vynikající. Děkujeme vedení MÚSS za možnosti, kdy můžeme zahrát a sdílet s posluchači radost.

Žáci ZUŠ v hudebním divadle Karlín

24. října 2019 jsme opět vyjeli na představení do Prahy, tentokrát nás čekalo představení Jak se dělá muzikál. Naše děti mohly nahlédnout do zákulisí muzikálové tvorby, doprovázené známými herci.