AKTUALITY


VÍCE INFORMACÍ, VČETNĚ POTŘEBNÝCH MATERIÁLŮ, JAK JE TO S ÚPLATOU, BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY a další 

klikni zde/úřední deska/covid-19

ZÁPIS

JAK SE PŘIHLÁSIT DO ZUŠ

ZMĚNA!!!    ZÁPIS DO ZUŠ

Zápis do ZUŠ probíhá již od loňského školního roku elektronickou formou z našich webových stránek. 

  1. Žádost o přijetí (E-přihlášku) na další školní rok mohou začít podávat od 17. 05. do 20. 06!!!
  2. Následně obdrží vyrozumění a pozvání k osobní pohovorům a talentové zkoušce, která se bude konat v termínu od 23. do 25. června, dle harmonogramu. 
  3. Zápis rozvrhů proběhne 1.,2. a 3. září. 
  4. Možnost budou mít rodiče přihlásit své děti  později, a to do v rámci dodatečného zápisu s pohovorem a talentovou zkouškou v termínu 2., 16, září, nejpozději však do 25.září.   


MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA.
Škola se začíná úspěšně pohybovat ve vodách mezinárodních projektů mezi školami EU a jiných zemí. Proto jdeme tomu naproti i v oblasti znalostí cizích jazyků. víte, že jsou mezi námi učitelé se státní zkouškou z AJ a dokonce ji i vyučují na jiných školách? Proto nabízíme od září zařazení do výuky metodu "CLIL" (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka, u nás ve hře na hudební nástroj a v hudební nauce).

VÝŇATEK Z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ  k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 , pro ZUŠ:

ZAKAZUJE SE:
článek I./
odst. 1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.  
odst. 2. osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb.,
NEVZTAHUJE SE A UKLÁDÁ SE
článek II./
odst. 2. osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole (podle 561/2004 Sb., školský zákon) a při akcích pořádaných těmito školami, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků ve skupině,
NAŘIZUJE SE, aby
článek III./
odst. 2. dítě, žák, student, účastník nebo osoba uvedená v bodě I. nebo II. a účastník přijímacího řízení do těchto zařízení, nebo jeho zákonný zástupce byl osobně přítomen ve škole, školském zařízení, vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

platnost dnem vydání 15.05.2020

Příměstský tábor

Prázdninové akce ZUŠ

Novým projektem výtvarného oboru je příměstský tábor se ZUŠ. efektivní strávení prázdninového času s trochou výtvarného tvořen na téma INSPIRACI HLEDEJ VE VODĚ. není to osvěžující? Tak přijď mezi nás. Více informací zde...

RŮZNÉ/přetrvávající

Focení absolventů 2019/2020

Vážení absolventi,  vybrané fotografie byly upraveny a nyní se zpracují do ročenky a připraví se k předání na Absolventském koncertě v září 2020.


Více zde...VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO A OKRESNÍCH KOL SOUTĚŽE MŠMT

V důsledku COVID-19 byly soutěže pozastaveny a Ústřední kola zrušeny.

Postupové zkoušky klikni zde....Soustředění orchestru

ODLOŽENO - ZŮSTAŇTE V KONTAKTU

 proběhne na Novém Městě nad Jáchymovem víkendové soustředění žáků a učitelů orchestru ZUŠ. Bližší informace a přihlášky u p. učitele Hekela.   

Projekt Šablony

Od loňského školního roku čerpáme podporu z projektu Šablony II s názvem VIVACE - VZDĚLÁVÁME ŽIVĚ, financovaného z prostředků Evropské unie - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Škola prochází několika aktivitami pro žáky i učitele. Aktuálně nejvytíženějším je Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize, mentoringu a koučinku. Učitelé procházejí pravidelnou pedagogicko-psychologickou podporou a konzultují aktuální situace žáků. Současně se dále vzdělávají v trendech a úskalích problematiky aktuálního školství.


Více zde.... 

MiniZUŠ

I ve 2. pololetí se těšíme na žáky mladší 5 let v přípravné MiniZUŠce. Každé pondělí v 17 hodin. 

Náš projekt eTwinning

Od září připravovala třída 5.A v hudební nauce projekt Christmas song through Europe, ke kterému se připojili školy ze Španělska, Makedonie, Francie a Velké Británie. Společným úkolem bylo vytvořit verzi vánoční písně Tichá noc ve vícejazyčném podání. Po nahrání skladby se žáci předmětu Elektronické zpracování hudby p. uč. Švandrlíkové postarali o její zpracování a sestříhání. Děkujeme partnerům a všem podporovatelům a těšíme se na další spolupráci!

Více zde....

Nábory pro MŠ a ZŠ

Během měsíce ledna probíhaly v naší škole nábory dětí na uvolněná místa pro 2. pololetí školního roku. Děkujeme všem kolegyním ze škol, že u nás strávili dopoledne. 

Pravidelné koncerty pro seniory v MÚSS Klášterec nad Ohří

V prosinci jsme se seniory přivítali adventní čas a zazpívali společně několik vánočních písní. Atmosféra byla, jako vždy, vynikající. Děkujeme vedení MÚSS za možnosti, kdy můžeme zahrát a sdílet s posluchači radost.

Žáci ZUŠ v hudebním divadle Karlín

24. října 2019 jsme opět vyjeli na představení do Prahy, tentokrát nás čekalo představení Jak se dělá muzikál. Naše děti mohly nahlédnout do zákulisí muzikálové tvorby, doprovázené známými herci.