AKTUALITY

V DŮSLEDKU NEJISTÉ SEZÓNY, NAŠE PLÁNY RADĚJI NEZVEŘEJŇUJEME S DLOUHODOBÝM PŘEDSTIHEM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. VAŠE ZUŠka


                                                                    Tisková zpráva č.14

                       od pondělí 19.4. 2021 výslovné umožnění zpěvu v základních uměleckých školách

                             výuka je umožněna v rámci režimu 1 na 1 nebo individuální konzultace.

                                                                    Tisková zpráva č.13

                        Od pondělí 12.4.2021 se otevírá prezenční výuka na ZUŠ, a to tímto způsobem:

 • Výuka žáků probíhá prezenčně. Je však umožněna pouze individuální výuka 1 na 1

a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník jeden žák)

 • Třídní učitelé informují žáky a rodiče a domluví se s nimi na realizaci návratu dětí do ZUŠ. 
 • Zároveň obě strany provedou aktualizaci svých údajů.
 • Kolektivní výuka bude probíhat nadále distančně (Hudby hrátky, ZUŠ KAPELA, soubor atd.)
 • Žákům je umožněna osobní přítomnost v budově školy za předpokladu, že nemají žádné příznaky spojené s COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, rýma/ucpaný nos, bolest hlavy) a dodržují hygienická pravidla stanovená MZ.
 • Zákonným zástupcům je vstup do budovy školy zakázán! Výjimka je umožněna pouze v nezbytně nutných případech
 • Žáci i zaměstnanci jsou povinni nosit ochranné prostředky v celém areálu školy (respirátory, žáci roušky) v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tanec, zpěv, hra na dechové nástroje) nemusí žáci nosit ochranný prostředek.
 • Dodržují se základní hygienická pravidla stanovená ministerstvem zdravotnictví.
 • Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky!
 • Zaměstnavatel, který je školou, nebo školským zařízením smí nejpozději od 12.4.2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil POC antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS - Co-V-2.

Preventivní testování se provádí: 

a). V případě pracovníků, kteří poskytují osobně vzdělávání dětem, žákům, kteří se pravidelně testují podle jiného mimořádného opatření.

b). V případě nepedagogických pracovníků, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito dětmi, žáky.

 • Zaměstnanci ostatních škol a školských zařízení, ve kterých nadále není umožněna osobní přítomnost skupin dětí žáků (v první vlně typicky ZUŠ) jsou testováni 1x týdně.

U zaměstnanců a dalších osob se stanovuje výjimka, kdy se preventivní testování neprovádí:

 • Jiný provedený test, nebo prodělaný COVID-19 se předpokládá, že taková osoba je vůči COVID-19 po dobu 90 dní od posledního RT-PCR testu imunní a testování je tedy nadbytečné.
 • Absolvování očkování v kompletním schématu a s odstupem minimálně 14 dní od aplikace poslední dávky, dle schématu konkrétní vakcíny.

Tisková zpráva č. 12
Od pondělí 4. ledna 2021, opět probíhá na ZUŠ distanční výuka. Do ZUŠ je zakázán vstup žáků a jejich zákonných zástupců. 
Rodiče byli kontaktováni třídními učiteli, aby projednali  a způsob fungování distanční výuky.
Škola umožňuje pouze vyzvednutí materiálů pro výtvarný či jiný kolektivní obor, včetně hudebního kolektivního (soubory, hudební nauky). 

ZŮSTAŇTE S NÁMI I VE II. POLOLETÍ

DOPIS RODIČŮM - PODĚKOVÁNÍ 

Celý tým Základní umělecké školy v Klášterci nad Ohří by chtěl ze srdce poděkovat za zachování přízně v této nelehké době z pohledu vzdělávání a věnování se svým zájmům pouze distančně. Základní umělecká škola je jedinou zájmovou vzdělávací institucí vč. jazykových škol, která může fungovat a funguje i touto cestou.
My všichni zde si uvědomujeme, že to nemusí a mnohdy není pro Vás lehké dohlížet na plnění úkolů nad rámec povinné školní docházky, motivovat děti k dalším jiným činnostem a současně povzbuzovat sebe sama v normálním bytí, ...
Přes dobrovolnost z vaší strany jste téměř všichni zůstali s námi v nějakém kontaktu a mohlo docházet k předávání informací, dovedností a zkušeností na dálku.
Tento stav nás ještě bohužel nějakou dobu potrápí. Pojďme společně změnit pohled (vidět to trochu jinak, dělat věci trochu jinak) a možná zjistíme, že tato krizová situace může být i pro nás obohacující. Učitelé na ZUŠ v tuto chvíli pochopili, že nejde jen o výkon, ale o získání dalších klíčových kompetencí k rozvoji a k přeměně malého žáčka v samostatného, umělecky vnímavého človíčka. A ač nám už pomalu přemíra moderních technologií začíná vadit, posunula i nás o pěkný kus cesty vpřed, což by bez vaší přízně nebylo tak jednoduché a hlavně rychlé. Napříč všemi ZUŠkami to cítíme jako zodpovědnost, neboť se stáváme důležitým prostorem pro zachování kultury v naší zemi. Jen společně s Vámi tu ZUŠky budou a zůstanou takové, jak je známe, jedinečné.
Poděkování přichází ve chvíli, kdy se rozběhne druhé pololetí. Máte-li jakékoli pochybnosti, ohledně pokračování či zapsání svého dítěte, zvažte výše zmíněná slova a nebojte se nám zavolat. Vždy je nějaké řešení. My jsme zde pro Vás. Děkujeme.
Termíny dodatečného zápisu od II. pololetí jsou 29.1. a 5.2.

Se srdečnou úctou Vaše ZUŠ

RŮZNÉ/přetrvávající

Projekt Šablony

Od loňského školního roku čerpáme podporu z projektu Šablony II s názvem VIVACE - VZDĚLÁVÁME ŽIVĚ, financovaného z prostředků Evropské unie - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Škola prochází několika aktivitami pro žáky i učitele. Aktuálně nejvytíženějším je Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize, mentoringu a koučinku. Učitelé procházejí pravidelnou pedagogicko-psychologickou podporou a konzultují aktuální situace žáků. Současně se dále vzdělávají v trendech a úskalích problematiky aktuálního školství.


Více zde.... 

MiniZUŠ

I ve 2. pololetí se těšíme na žáky mladší 5 let v přípravné MiniZUŠce. Každé pondělí v 17 hodin. 

Náš projekt eTwinning

Od září připravovala třída 5.A v hudební nauce projekt Christmas song through Europe, ke kterému se připojili školy ze Španělska, Makedonie, Francie a Velké Británie. Společným úkolem bylo vytvořit verzi vánoční písně Tichá noc ve vícejazyčném podání. Po nahrání skladby se žáci předmětu Elektronické zpracování hudby p. uč. Švandrlíkové postarali o její zpracování a sestříhání. Děkujeme partnerům a všem podporovatelům a těšíme se na další spolupráci!

Více zde....

Pravidelné koncerty pro seniory v MÚSS Klášterec nad Ohří

V prosinci jsme se seniory přivítali adventní čas a zazpívali společně několik vánočních písní. Atmosféra byla, jako vždy, vynikající. Děkujeme vedení MÚSS za možnosti, kdy můžeme zahrát a sdílet s posluchači radost.

Žáci ZUŠ v hudebním divadle Karlín

24. října 2019 jsme opět vyjeli na představení do Prahy, tentokrát nás čekalo představení Jak se dělá muzikál. Naše děti mohly nahlédnout do zákulisí muzikálové tvorby, doprovázené známými herci.