PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU

ZÁPIS

JAK SE PŘIHLÁSIT DO ZUŠ

ZMĚNA!!!    ZÁPIS DO ZUŠ

Zápis do ZUŠ probíhá již od loňského školního roku elektronickou formou z našich webových stránek. 

  1. Žádost o přijetí (E-přihlášku) na další školní rok mohou začít podávat od 17. 05. do 20. 06!!!
  2. Následně obdrží vyrozumění a pozvání k osobní pohovorům a talentové zkoušce, která se bude konat v termínu od 23. do 25. června, dle harmonogramu. 
  3. Zápis rozvrhů proběhne 1.,2. a 3. září. 
  4. Možnost budou mít rodiče přihlásit své děti  později, a to do v rámci dodatečného zápisu s pohovorem a talentovou zkouškou v termínu 2., 16, září, nejpozději však do 25.září.   


MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA.
Škola se začíná úspěšně pohybovat ve vodách mezinárodních projektů mezi školami EU a jiných zemí. Proto jdeme tomu naproti i v oblasti znalostí cizích jazyků. víte, že jsou mezi námi učitelé se státní zkouškou z AJ a dokonce ji i vyučují na jiných školách? Proto nabízíme od září zařazení do výuky metodu "CLIL" (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka, u nás ve hře na hudební nástroj a v hudební nauce).

Příměstský tábor

Prázdninové akce ZUŠ

Novým projektem výtvarného oboru je příměstský tábor se ZUŠ. efektivní strávení prázdninového času s trochou výtvarného tvořen na téma INSPIRACI HLEDEJ VE VODĚ. není to osvěžující? Tak přijď mezi nás. Více informací zde...