PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU


MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA.

"CLIL" (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka, u nás ve hře na hudební nástroj a v hudební nauce).

Škola se začíná úspěšně pohybovat ve vodách mezinárodních projektů mezi školami EU a jiných zemí. Proto jdeme tomu naproti i v oblasti znalostí cizích jazyků. víte, že jsou mezi námi učitelé se státní zkouškou z AJ a dokonce ji i vyučují na jiných školách? Proto nabízíme od září zařazení do výuky metodu 

TĚLOMLUVA - spojení tanečního a divadelního oboru v přípravném studiu. Oba obory se velmi dobře doplňují a využívají stejné/podobné principy tanečně-pohybové a dramatické výchovy. Děti se pak s přechodem do 1. ročníku rozhodnou, jakým směrem chtějí jít (tanec nebo divadlo, případně mohou zůstat u obojího). Volně navazuje na Minizušku v kolektivních oborech. Pro ty děti, které se chtějí vydat po Minizušce cestou hudební, jsou de HUDBY HRÁTKY, kde mají dostatek prostoru a času k rozhodování pro konkrétní hudební nástroj.