https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

PŘIHLÁŠKA/jednotlivec

Termín festivalu: 8. - 14.8. 2021 (příjezd, dílny, setkávání); 11. - 14.8. 2021 (festivalová představení, setkávání)

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 4200,- Kč (poplatek nezahrnuje stravování a ubytování, to je na vlastní náklady, lze požádat o zajištění)     

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 30.05.2021 

Dílny festivalu jsou tvůrčí i interpretační a jsou určeny studentům současného i jiného tanečního umění, a to od 18 let (věk 15 - 17, pouze za podmínek viz níže)                                 

TERMÍNY PLATBY: 14 dní po odeslání faktury, nejpozději do 22.07. 2021. Po tomto datu činí storno poplatek 50% úč. popl.

Odeslání této přihlášky je závazné a v případě jakýchkoli změn je potřeba kontaktovat organizátora akce /737 731 525/. Organizátor si vyhrazuje právo akci zrušit v případě nepříznivé pandemické situace. Platba bude vrácena v plné výši.