https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

PŘIHLÁŠKA/jednotlivec

Termín festivalu: 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2.900,- (poplatek nezahrnuje stravování a ubytování, to je na vlastní náklady, lze požádat o zajištění, nocleh ve vlastním spacáku ve škole)     

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 

TERMÍNY PLATBY: do

Odeslání této přihlášky je závazné a v případě jakýchkoli změn je potřeba kontaktovat organizátora akce /776135147/. Organizátor si vyhrazuje právo akci zrušit v případě nepříznivých podmínek uskutečnění. Platba bude vrácena v plné výši.