https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

PŘIHLÁŠKA/jednotlivec

Termín festivalu: 14. - 19. 08. 2022 (příjezd, dílny, setkávání)

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 3.500,- Kč (poplatek nezahrnuje stravování a ubytování, to je na vlastní náklady, lze požádat o zajištění, nocleh ve vlastním spacáku ve škole)     

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 20. 06. 2022

Dílny festivalu jsou tvůrčí i interpretační a jsou určeny studentům současného i jiného tanečního umění, a to od 18 let (věk 15 - 17, pouze za podmínek viz níže)                                 

TERMÍNY PLATBY: 14 dní po odeslání faktury, nejpozději do 30.07.2022. Po tomto datu činí storno poplatek 50% úč. popl.

Odeslání této přihlášky je závazné a v případě jakýchkoli změn je potřeba kontaktovat organizátora akce /776135147/. Organizátor si vyhrazuje právo akci zrušit v případě nepříznivých podmínek uskutečnění. Platba bude vrácena v plné výši.