ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

1. Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci (4.1:)

  • Soustavně žáka vzděláváme o technice provedení a dějinách uměleckého oboru - etudy, průprava, skicy, a tím ho vedeme k pochopení a správnému uchopení samotného díla, 
  • otevřeně se žákem diskutujeme o uměleckých zážitcích a tím usměrňujeme jeho vkus a estetické vnímání, 
  • budujeme žákův osobitý projev na základě jeho vlastního zpracování zadaného úkolu. 

2.  Strategie pro kompetenci osobnostně sociální  (4.2.)

  • Nezapomínáme na individualitu žáka a to především ve skupině a kolektivní výuce, uvědoměním sama sebe mu pomáháme budovat jeho sebevědomí, 
  •  preferujeme aktivní výuku - pravidelně na hodinách zadáváme úkoly a hodnotíme jejich provedení, 
  •  účastníme se se žáky soutěží, přehlídek a tím podporujeme jejich odpovědnost za své či společné dílo, 
  • udržujeme kontakt s rodiči především formou třídních přehrávek či účastí na hodině a dáváme jim možnost se informovat o průběhu studia, hodnocení a výsledcích, za pomoci rodičů se tak vytvářejí pracovní návyky žáka. 

3. Strategie pro kompetenci kulturní (4.3.)

  • Vytváříme příležitosti k prezentaci žáků - koncerty, představení, vernisáže tímto i udržujeme kontakt s rodiči a dáváme jim možnost se informovat o průběhu studia, hodnocení a výsledcích žáka, 
  • formou výměnných koncertů, představení a jiných společných akcí spolupracujeme se školami v našem městě, regionu a zahraničí, 
  • dáváme příklad žákům vlastní účastí na kulturních akcích.

Ačkoli nejsou všechny děti hudebně nadané, hodiny muzicírování velmi prospívají jejich mozku. Podle amerických odborníků totiž takové lekce zlepšují rozvoj myšlení a paměť.  Hodiny hudby tak pomáhají nejen bystřit sluch, ale mají vliv i na kognitivní funkce.
   
Že se po roce studia hudby u dětí zlepší jejich sluch není nic zvláštního. Ale zajímavé je to, že se ve srovnání s dětmi, které hudební hodiny nedostávají, výrazně zlepší verbální paměť, gramotnost, prostorové myšlení, matematické myšlení a IQ," tvrdí profesor psychologie Laurel Trainor z McMaster University v kanadském Hamiltonu.
   
Psychologové z celého světa jsou výsledky kanadské studie překvapeni a nadšeni zároveň. Pokud budou její závěry potvrzeny v dalších výzkumech, změní se významně některé učebnice psychologie 
i didaktické příručky. Hodiny hudby by totiž mohly být napříště doporučovány rodičům jako vhodná metoda rozvoje myšlení u dětí. A rozhodně ovlivní také metody výuky na školách. 

         Školní vzdělávací program

Chcete nás kontaktovat?