https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

Taneční obor

Studijní zaměření a vyučované předměty


 • Přípravné taneční studium = taneční výchova
 • Taneční průprava
 • Současný tanec
 • Základy klasické taneční techniky
 • Taneční interpretace
 • Taneční tvorba

Vyučující:
MgA. Olina Rambousková
Mgr. Zora Breczková


Přístup práce a vedení výuky


Taneční obor je kolektivní výukou

Vede děti k tvořivému tanci a k estetice pohybu.Rozvíjí dětskou fantazii a vyprávění skrze výrazový tanec a taneční techniky současného tance a základy klasického baletu.

Věnuje se taneční improvizaci k hledání vlastního pohybovému slovníku a vyjádření.

Osvojuje základní principy zdravého pohybu - pohybová průprava a znalost těla


Účast na přehlídkách, tanečních dílnách a festivalech, projekty a zájezdy

Učební plán


 • Přípravné taneční studium 1. a 2. ročník = 2 vyuč. hodiny
 • I. stupeň Taneční průprava  a Taneční interpretace - 1. - 2. ročník = 3 vyuč, hodiny 
 • Taneční průprava, Taneční interpretace a klasická taneční technika (základy) od 3. ročníku = 3 vyuč. hodiny
 • Současný tanec, Taneční interpretace a tvorba.6. - 7. ročník = 4 vyuč. hodiny.
 • II. stupeň - Taneční tvorba a interpretace - 1. - 4. ročník = 4 vyuč. hodiny


Rozvíjíme u dětí estetické cítění pohybu, fyzické dovednosti, vnímání okolního světa a jeho hlubší porozumění, vlastní fantazii.Hlavním předmětem je scénický tanec, jehož základy jsou moderní taneční techniky. Naším prostorem jsou jevištní scény divadel. Každoročně se účastníme soutěží a tanečních přehlídek se svými vlastními choreografiemi.
TO má svůj taneční soubor Legarmm, jehož tvorba se zaměřuje taky na současné trendy a prezentuje školu na veřejných akcích ( plesy, estrády, výstavy apod. ). TO připravuje své absolventy k přijímacím zkouškám na konzervatoře nebo vysoké školy s uměleckým či pedagogickým zaměřením.
Ukázkou celoroční práce žáků TO je závěrečné taneční vystoupení v sále Kulturního domu v Klášterci nad Ohří pro rodiče