https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

ZAMĚŘENÍ A VIZE

Zaměření školy

 • Umělecké vzdělávání ve všech oborech,
 • uměleckých žánrů, individuální přístup,
 • práce v souborech a kolektivech,
 • kolektivní, oborové a mezioborové projekty,
 • výchova spokojených, kultivovaných, zodpovědných a zdravě sebevědomých žáků
 • příprava na amatérskou i profesionální činnost, tvoříme kulturu v našem městě.

Vize školy

 • držet čtyř-oborové vzdělávání v ZUŠ,
 • udržení tradiční výuky v ZUŠ v součinnosti s digitálními technologiemi a konkurenceschopnosti s vývojem společnosti,
 • výrazná profilace hudebního oboru v kontextu krajské a republikové úrovně,
 • udržení vzdělávání prostřednictvím pedagogů OSOBNOSTÍ po odborné i lidské stránce,
 • zůstat nedílnou součástí kulturního dění ve městě,
 • zasadit se o lepší finanční příležitosti školy, které mají vliv na kvalitu vzdělávání a kvalitu prostředí - získání významného a stabilního sponzora.