SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY

Naši žáci se pravidelně účastní různých soutěží v hudebním a výtvarném oboru a hodnocených přehlídek v tanečním a literárně-dramatickém oboru

Naše škola pořádá okresní kola soutěží ZUŠ, vyhlášené prostřednictvím MŠMT, ve hře na kytaru a v tanečním oboru.

OKO TANCE
OKO TANCE

Výsledky jednotlivých kol našich žáků

V tomto roce byly vyhlášeny soutěže ve hře na klavír, ve hře na smyčcové nástroje a ve hře na kytaru

V důsledku COVID-19 byly soutěže pozastaveny a Ústřední kola zrušeny.


Zvláštní ceny 

Ocenění za uměleckou prezentaci ve hře na nástroj - Novotný Marek                                                  (ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň)

Ocenění za mimořádné nastudování skladby 
A. Piazzolly Milonga - Duong Nhat Minh               (ZUŠ T. G. Masaryka Chomutov) 

Postupy do krajského kola  

- 11 soutěžících

 • Průšová Johana (ZUŠ Chomutov)
 • Pujmanová Karolína (ZUŠ Chomutov)
 • Bártová Anna (ZUŠ Chomutov)
 • Kindermann Filip (ZUŠ Chomutov)
 • Vachušková Martina (ZUŠ Chomutov)
 • Kutílek Matěj (ZUŠ Klášterec nad Ohří)
 • Novotný Mikuláš (ZUŠ Chomutov)
 • Novotný Marek (ZUŠ Klementa Slavického)
 • Duong Nhat Minh (ZUŠ Chomutov)
 • Kvarteto (ZUŠ Chomutov)
 • KAJIMA (ZUŠ Klášterec nad Ohří)
Zvláštní ceny pro pedagogy

Ocenění Tomášovi Ernstovi, 

za výborné pedagogické vedení a přínos 

pro umělecký rozvoj osobnosti žáka Marka Novotného (ZUŠ Klementa Slavického)

Školní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír

29. ledna 2020 se utkali naši klavíristé ve školním kole soutěže, vyhlašované v tomto roce pro obory klavír, kytara a smyčcové nástroje. Do okresního kola, které se bude konat v Jirkově dne 6. března, se probojovali žáci Jasmína Šestáková, Mariana Šestáková a Adam Dzurik. Všichni jsou ze třídy p. učitelky Zuzany Zadinové. Blahopřejeme! 

Hra na kytaru bude znít nejen z důvodu o postup do krajského kola, ale především setkání a sdílení zkušeností a uměleckých dovedností, současných nejlepších žáků základních uměleckých škol v okresu Chomutov. Soutěž MŠMT a UR ZUŠ ČR, proběhne 26. února 2020, od 9 hodin na Zámku Klášterec nad Ohří. Harmonogram vystupujících žáků, dle kategorií, můžete v den přehlídky najít zde.

Ve hře na kytaru si postupy, ze školního kola do okresního kola (14. 2. 2020), v kategorii a) hra na kytaru sólo,  vyhráli
Šebelík Jan/ 0.kat 
Nguyen Viet Tiep /I.kat.
Phan Nhat Thanh II. kat
Kutílek Matěj /III. kat
Kolář Jakub /V. kar.
Pecha Ondřej /V. kat
Král Jiří /VII. kat.
Janáčková Kamila /VIII. kat., a dále pak v kategorii c) Kytarová tria a kvarteta
KAJIMA/ III. kar (Janáčková, Král, Kutílek). Okresní kolo organizuje naše škola, na Zámku v Klášterci nad Ohří, dne 26.února. Žáky připravuje pan učitel Josef Ulrych. Blahopřejeme!

Školní kolo ve hře na smyčcové nástroje /housle, viola, violoncello

------