https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

HUDEBNÍ OBOR

Individuální výuka - studijní zaměření

 • Hra na klavír
 • Hra na kytaru
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na flétnu (příčná)
 • Hra na housle
 • Hra na violoncello
 • Hra na violu
 • Hra na xylofon
 • Hra na bicí nástroje
 • Hra na trubku
 • Hra na saxofon
 • Hra na klarinet
 • Hra na pozoun/trombon
 • Hra na elektrickou kytaru
 • Hra na basovou kytaru
 • Sólový zpěv

Kolektivní výuka - hudební teorie (povinný předmět)

 • Hudby hrátky                přípravka + 1. - 2. ročník

 • Hudební dílny - od 3. ročníku
 • Hudební dílny - 6- + 7. ročník                                     ----------------------
 • spolupráce v komorní hře /napříč předměty se žáci navštěvují v hodinách individuální výuky
 • (dle zaměření žáka)
 • souborová a orchestrální hra
 • Sborový zpěv a klavírní dílny


HUDBY HRÁTKY

Přípravná hudebně pohybový výchova pro děti od 5 let s přípravou na výběr hudebního nástroje

1 - 2 roky studia

Výstupy, Projekty

 • Piano camp
 • Spolupráce s Českým rozhlasem - Rádio Junior
 • Hrajeme společně - rodinný koncert
 • Koncerty perštejnských v Perštejně
 • Masterclass

"CLIL" (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka, u nás ve hře na hudební nástroj a v hudební nauce) 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA. Škola se začíná úspěšně pohybovat ve vodách mezinárodních projektů mezi školami EU a jiných zemí. Proto jdeme tomu naproti i v oblasti znalostí cizích jazyků. víte, že jsou mezi námi učitelé se státní zkouškou z AJ a dokonce ji i vyučují na jiných školách? Proto nabízíme od září zařazení do výuky metodu "CLIL"


Učební plán pro hudební obor napříč jeho studijním zaměřením

Studium HO se skládá:

 •  z povinných, 
 • z povinně volitelných 
 • a z volitelných předmětů. 

Během studia ( 7 let v I. stupni a 4 roky ve II. stupni) musí žák splnit určitý počet vyučovacích hodin: 

 • přípravné studium I. stupně - 1. a 2. ročník - celkem 4 hodiny během dvou let (to znamená každý rok 1 hodina nástroje + 1 hodina Hudby hrátek). 
 • I. stupeň  (7 let studia) - celkový počet 16 hodin za studium, z toho 12 hodin povinných předmětů (nástroj + hudební nauka), 4 hodiny z povinně volitelných předmětů,
 • přípravné studium II. stupně - 1. a 2. ročník - celkem 4 hodiny, 
 • II. stupeň - celkový počet 8 hodin, 4 hodiny povinné předměty 4 hodiny povinně volitelné.

Povinně volitelné předměty, jsou-li pro daný rok otevřené:

 • KOMORNÍ HRA 
 • SOUBOROVÁ HRA - dle výběru: soubor zobcových fléten, smyčcový soubor, soubor bicích nástrojů, soubor žesťových nástrojů Brass band 
 • ORCHESTRÁLNÍ HRA - školní orchestr 
 • SBOROVÝ ZPĚV 
 • KOMORNÍ ZPĚV 
 • ZPĚV V SOUBORU 
 • KLAVÍRNÍ DÍLNA - jen klavíristé.

V současné době navštěvuje obor 200 žáků.

Posláním hudebního oboru ZUŠ je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání a vychovávat z nich zaujaté hudebníky, kteří by se dovedli ve svém životě i ve společnosti uplatnit jako amatéři nebo budoucí profesionálové.

Průprava k vlastnímu studiu v hudebním oboru představuje přípravná hudební výchova, kde se hravým způsobem ověřují a upevňují předpoklady a zájem žáků pro toto studium. V hlavním předmětu ( výuka hře na hudební nástroj nebo zpěv ) se žáci učí zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje nebo zpěvu. Součástí výuky je zapojení žáků do souborové a komorní hry.

Dalším předmětem, který nesmí být v hudebním oboru opomíjen, je hudební nauka, jejímž hlavním posláním je vychovat z žáků hudbymilovného a kulturního člověka.