Školní řád

Školní řád je nejdůležitějším dokumentem školy spolu se školním vzdělávacím programem. Najdete v něm práva a povinnosti žáků, práva a povinnosti zákonných zástupců, pravidla bezpečnosti a způsob a formu hodnocení našeho vzdělávání.