https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

TÝM UČITELŮ

Základní umělecká škola poskytuje základní umělecké vzdělávání dlouhodobě, soustavně a komplexně ve čtyřech uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním, literárně-dramatickém.
Rozvíjí a kultivuje osobnost jedince, dětí a dospělých, s možností jej odborně připravit na neprofesionální uměleckou činnost, střední uměleckou školu, konzervatoř, vysokou školu a následně na profesionální uměleckou nebo pedagogickou dráhu.
Ač tyto školy neposkytují stupeň vzdělání, jsou nepostradatelnou součástí českého školství. Plní funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, sociální a preventivní.