https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

FESTIVAL SOUČASNÉHO TANCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

ORIGINALITA, POZNÁNÍ, KOMUNIKACE, UDÁLOST, TRADICE, SOUDRŽNOST

"Tanec je báseň, ve které je každý pohyb slovem." (Mata Hari nizozemská tanečnice 1876 - 1917)

Festival je ojedinělou událostí, a to především pro spojení a konfrontaci různých tvůrčích přístupů v oblasti současného tance a jeho umělecké stránky.
Festival je odborníky hodnocen za ojedinělý a přínosný počin. Nyní, spojením více úrovní, se festival stává mnoho generační a představuje komplexní vývoj tanečního umění, od tvorby dětské, až po tvorbu profesionální.

Cíle festivalu jsou:


 1. podpora tanečních dovedností mladých tanečníků a podpořit význam oboru,
 2. podporu a soudržnosti, získávání a udržování kontaktů, význam komunikace jinými prostředky - uměleckými prostředky,
 3. získat poznání zahraničního postoje k současnému tanci,
 4. získat povědomí o vzdělávání v tanci na vyšším "levelu" - konzervatoř, HAMU,...

 5. setkání mladých tanečníků z celé ČR
 6. konfrontace tvorby neprofesionálního a profesionálního umění
 7. podpora tvořivosti a smysluplnost uměleckých a nekomerčních aktivit od dětí, přes mládež, až po dospělé, vzájemná inspirace, setkání a komunikace samotných tvůrců,
 8. ukázka kvalitní a umělecké taneční tvorby bez rozdílu a na jednom "jevišti" - umění komunikace v oboru
 9. podpora nových trendů v tanci
 10. podpora tanečních dovedností mladých tanečníků a podpořit význam oboru,
 11. podporu soudržnosti, získávání a udržování kontaktů, význam komunikace jinými prostředky - uměleckými prostředky,
 12. získat poznání zahraničního postoje k současnému tanci,
 13. získat povědomí o vzdělávání v tanci na vyšším "levelu" - konzervatoř, HAMU,...
 14. setkání mladých tanečníků z celé ČR
 15. konfrontace tvorby neprofesionálního a profesionálního umění
 16. podpora tvořivosti a smysluplnost uměleckých a nekomerčních aktivit od dětí, přes mládež, až po dospělé, vzájemná inspirace, setkání a komunikace samotných tvůrců,
 17. možnost získat nominaci pro účast v hlavním programu
 18. ukázka kvalitní a umělecké taneční tvorby bez rozdílu a na jednom "jevišti" - umění komunikace v oboru
 19. podpora nových trendů v tanci"


Vnímám tanec jako komunikaci mezi tělem a duší." (Ruth St-Denis 1879 - 1968)

KONCEPT FESTIVALU:

HLAVNÍ PROGRAM - SIRAEX a DĚTSKÉ TANEČNÍ SCÉNY
Vícedenní večerní představení jejich obsahem je průřez tvorby za uplynulé období, cca 2 let, toho co se děje na jevištích nejen velkých divadel od současného baletu po současný, scénický či výrazový tanec. Cílem je přinést kvalitní tvořivou práci napříč tancem.

KONSTRUKCE PROGRAMU:
1. večer - začínající umělci (absolventi konzervatoří a HAMU), tvorba lektorů
2. večer - neprofesionální soubory (pohled na tvorbu souborů nominované odbornou porotou z celostátních přehlídek a nominovaných organizátory)
3. večer - GALA VEČER pro zahraniční tvorbu, vysoce oceňované neprofesionální soubory, pro českou tvorbu s dobrou recenzí, choreografie specific-side
4. večer - GALA VEČER - tvorba tzv. "TOP české taneční platformy" v oblasti současného tance a tance našich předních divadel, jako je balet Národního divadla či Národního divadla Brno, prezentace rezidenčního pobytu.

ROZTANČENÝ DEN (závěrečný den před Gala večerem) - DĚTSKÁ TANEČNÍ SCÉNA
+ výstupy tanečních dílen SIRAEX v exteriérech, výstupy dětských dílen s lektory,


"Tělo nikdy nelže." (Martha Grahamová americká tanečnice 1894 - 1991)

ZAHAJOVACÍ PŘEDSTAVENÍ FESTIVALU 2019