https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

FOTO, GRAFIKA, ILUSTRACE

PŘIHLÁŠKA POD ČLÁNKEM

CHCEŠ BÝT KREATIVCEM? FOTOGRAF, GRAFIK, ILIUSTRÁTOR?

Digitalizace v naší ZUŠce

Naše základní umělecká škola chce také držet trend s digitálními technologiemi. Ač nám rodičům přinášejí spousty strastí ve výchově, prostě už jsou naší součástí a úkol škol je naučit/vzdělat naše děti, jak je nejlépe využít k osobnostnímu a případnému profesnímu rozvoji, tak aby byly přínosem.

Také umělecké školy se otevírají digitálním trendům a nabízejí příležitost, jak je umělecky využít. Ani naše škola (ZUŠ) nechce zůstat pozadu. Více či méně, digitalizace je již ve výuce přítomna, aniž bychom na to nějak upozorňovali nebo kladli důraz. Nenápadně se stává součástí. Chceme však, aby přinesla větší smysl a stala se v umělecké tvorbě efektivnější.

Připravujeme otevření nového předmětu ve výtvarném oboru. Zaměřením bude mimo jiné: umělecká práce/postprodukce s fotografií (dnes každodenní součást práce/manipulace s telefonem, ale…) – jak správně fotit s vypovídající hodnotou, učení se od běžných úprav až k těm tvůrčím a uměleckým; grafika a designe – seznámení s obsahem těchto velmi trendy pojmů, učení se přechodu od návrhu (kresba/malba) k digitální podobě. Odtud je už jen kousek k ilustraci – učení se, jak převést obrázky do připravované knížky, co je to vazba a knižní kultura. Tady vidíme do budoucna spojení s literárně-dramatickým oborem, a následně k rozpohybování obrázků – animaci.

Nový směr si také žádá novou tvář v našem pedagogickém kolektivu. Tou je dnes spolupracující lektorka, také fotografka magistra Dominika Bartošová, toho času zaměstnána v oddělení trikové postprodukce v České televizi, kde vznikají vánoční pohádky, české filmy a četné "kriminálky". Pomáhá nám také s přípravou vlastní a první učebnice hudební nauky.

Žáci (budoucí i stávající), kteří budou chtít jít tímto směrem, však nepřijdou v žádném případě o výuku kresby, malby a prostorové tvorby, neboť tyto techniky (součást běžné výuky) jsou nedílnou součástí i moderního přístupu v uměleckém oboru a bez nich by to nefungovalo, jak mělo. Představa, že děti budou pouze sedět u počítače je tedy mylná. Inspirace budou probíhat i v terénu. Zapojení se do tohoto předmětu bude mít jediné kritérium, a to základní znalost práce v PC – to, co se už dnes učí běžně v základní škole. Pozitivní vztah k novým médiím je samozřejmostí. Pracovat budou s profesionálními programy – Adobe Photoshop a Illustrator.

Ve školním roce 2024/2025 bude tato tvorba probíhat zatím formou kurzů, jako v letošním roce a následující školní rok předpokládáme "vplutí" do běžné výuky ve výtvarném oboru.

Pohlídejte si tedy zápis do ZUŠ od 1. června 2024. 

Naše ZUŠka v rámci doplňkové činnosti je organizátorem různých kurzů, a to jak pro žáky, 
jejich rodiče, pro veřejnost a budoucí klienty, tak pro vlastní pedagogy a pedagogy jiných škol.
Aktuální kurz včetně podmínek přihlášení, najdete vždy pod tímto textem.