https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

Valná hromada spolku ARTE proběhne 24. února 2020 v 17 hodin v učebně hudební nauky.

Dne 24. 08. 2015 začal při škole působit nezávislý spolek rodičů a přátel školy ARTE podporující její činnost (známé jako SRPŠ).

Hlavním cílem spolku je:

 • stmelování a větší soudržnost rodičů, přátel a dalších lidí, kterým záleží na hodnotách vzdělávací instituce jakou základní umělecká škola
 • pomáhat a přispívat svou činností a finančními prostředky potřebám všech žáků ZUŠ,
 • koordinovat spolupráci rodičů se ZUŠ,
 • pomáhat při prezentaci výchovně vzdělávacích cílů a úkolů,
 • úzce spolupracovat s vedením ZUŠ,
 • seznamovat vedení ZUŠ s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů.

například:

 • spoluorganizace koncertů, výstav a představení,
 • zajištění květin a upomínkových předmětů pro všechny účinkující žáky,
 • spoluorganizace vzdělávacích akcí pro žáky,
 • podpora k zajištění didaktických nebo speciálních pomůcek a jiných potřeb žáků k výuce,
 • podpora k zajištění nadstandardních výtvarných potřeb,
 • podpora tanečního oboru v oblasti zajištění kostýmů pro představení,
 • s další

Členem spolku se stává každý rodič nebo jiná osoba při zaplacení ročního členského příspěvku 200,-Kč (v kanceláři školy nebo u svého třídního učitele). Zaplacením poplatku dáváte souhlas se stanovami spolku a dobrovolným členstvím. Stanovy najdete na www.zus-klasterec.cz

Spolek v začátcích působení nabízí:

 • podporu viz výše,
 • volný vstup zdarma na školní a jiné vybrané akce,
 • informace o činnosti a podpoře,
 • poděkování všem přátelům spolku.

PŘÍTELEM UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A TEDY ČLENEM SPOLKU SE STANETE ZAPLACENÍM ČLENSKÉHO POPLATKU A VYPSÁNÍM PŘIHLÁŠKY V KANCELÁŘI ZUŠ NEBO U NĚKTERÉHO Z ČLENŮ VÝBORU.
ČLENOVÉ VÝBORU:

MgA. Olga Rambousková - předseda

Mgr. Martina Švandrlíková - místopředseda

Jitka Valevská Kůsová - člen

Pavlína Štorková - člen

Ing. Radek Wolf - člen

Alena Slončíková - hospodář