https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

Výtvarný obor


Studijní zaměření: 

VÝTVARNÁ TVORBA

Zahrnuje:

 • kresbu
 • malbu a její techniky
 • modelování
 • plošná a prostorová tvorba
 • keramika
 • počítačová grafika 
 • animace
 • poznání různých výtvarných technik


Preferovaný způsob práce


 • Tématová výuka
 • projektová
 • exkurze a poznávání  (Spolupráce ZUŠ MŠENO, Galerie Letohrádek Ostrov nad Ohří))
Vyučující: 
Irena Hofhans
absolventka střední odborné školy Malíř skla a keramiky  


Učební plán VO


 Přípravné výtvarné studium

 • od 5.ti let 
 • 1.ročník = 2 vyuč. hodiny
 • 2..ročník = 2 vyuč. hodiny 

Základní studium I. stupně 

studijní  předmět - Výtvarná tvorba 

 • 1.r = 2 vyuč. hodiny
 • 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r  = 3 vyuč. hodiny
 • od 6.r.  Umělecký Ateliér příprava na umělecké školy = 1 vyuč. hodina

Základní studium II. stupeň 

studijní předmět - Výtvarná tvorba + Umělecký Ateliér příprava na umělecké školy 

 • 1.r 2.r 3.r 4.r = 4 vyuč. hodiny

    Studium výtvarného oboru umožňuje žákovi rozvoj jeho výtvarných a kulturních dispozic, hlubší poznání, vnímání a chápání okolního světa i sebe sama. Postupné utváření výtvarného postoje a názoru s trvalým zájmem o výtvarné aktivity a vyjádření vlastních pocitů své osobnosti v uměleckém díle. Je kladen důraz na individualitu osobnosti každého žáka, učí ho kreativně myslet, obohacuje citový život. 

   Výtvarné vyjadřování poskytuje duševní oporu s dotykem artefiletiky, která je založena na principu zážitku z výtvarného procesu, kterým žák prochází.

Způsoby výtvarného vyjadřování u nás v ZUŠ

Využívají se klasické techniky, ale neomezujeme se pouze na ně. Kresba tužkou nebo dřívkem je obohacena i o nezvyklé postupy. Malířské techniky jsou stavěny především na malbě temperovými barvami, postupně zařazujeme malbu olejovým a suchým pastelem či vodovými barvami. Další výrazové polohy vznikají s ostatními prostředky a zakomponováním nezvyklých postupů, roztírání barvy různými předměty, s litím barevných pigmentů atd. Modelování zahrnuje práci s hlínou, keramické pojetí se blíží dekorativnímu projevu. Sochařské pojetí přenáší podněty okolního světa spolu s figurálními motivy do čistého plastického tvaru. Grafika je spojována s kresbou a obohacuje obsah výuky.
Nové vyjadřovaní, kterými jsou kontakty s materiály, objektová tvorba, výtvarná prostředí a akční tvorba, která přivádí žáky blíže různým podobám skutečnosti člověka s komunikací s přírodou, vlastní tělem nebo s ostatními lidmi.
Výtvarný obor je otevřený pro žáky nejmladšího věku cca 5 let až do dospělého věku. Taktéž připravuje žáky a studenty na střední i vysoké školy s uměleckým zaměřením.

Vyučující : Irena Hofhans, absolventka střední odborné školy Malíř skla a keramiky 

Příměstský tábor výtvarného oboru 2020 - přihlášky