https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

RODIČE - DOKUMENTY A FORMULÁŘE

DRESS CODE

Pedagogická rada základní umělecké školy odsouhlasila zavedení doporučeného oblečení tzv "dress code", a to především ve vztahu k základnímu cíli uměleckého vzdělávání, a tím je kultivace osobnosti žáka: "Utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce umělecké a motivovat je k celoživotnímu učení". K této kultivaci, ač se píše o ní jako o umělecké, bezesporu patří prohloubení klíčové kompetence, kompetence kulturní ("Žák je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako důležitou součást lidské existence"), ve vztahu k jednání a vystupování ve společnosti, v našem případě při prezentaci společného díla na koncertech, představeních a výstavách. Našim cílem je žáka, v rámci zmíněné kultivace a udržování kulturních hodnot, zasvěcovat do oblasti společenské a etické výchovy. Využití předepsaného vhodného "dress codu" patří k základnímu kroku, jak výše zmíněný cíl a klíčovou kompetenci naplňovat. Zásady doporučeného oblečení - dress code při akcích školy naleznete v rubrice DOKUMENTY A FORMULÁŘE, níže v "Dokumenty ke vzdělávání" - Dress code - příloha školního řádu (viz dokumenty)