HUDEBNÍ DÍLNY

Hudební nauka (Hudby hrátky a Hudební dílny) je povinnou a nedílnou součástí výuky hry na hudební nástroj, sólový a sborový zpěv. Jde také o první setkávání s ostatními spolužáky jiných či stejných nástrojů a o první ladění společné souhry.

Termíny konzultací /pí. uč. Mgr. Martina Švandrlíková/:
Termíny přezkoušení /pí. uč. Bc. Pavla Konůpková a Mgr. Martina Švandrlíková/:
pololetní - pondělí 16.12. v 16 hodin

Vážená rodiče, v pondělí 16.12. v 16 hodin se koná další termín přezkoušení z HN pro žáky s individuálním plánem. Od středy budou na novém webu školy www.zusklasterec.cz testy k nahlédnutí. Kdo nepsal první test, bude dopisovat oba. Přezkoušení se koná v mé učebně, 4. vchod, 1. patro. 

POŽADOVANÉ VÝSTUPY HUDEBNÍCH DÍLEN A SKRIPTA.

UVOLNĚNÍ Z DOCHÁZKY HUDEBNÍCH DÍLEN JE POUZE VE VÝJIMEČNÝCH A ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH, A TO PO KONZULTACI SE ZÁSTUPKYNÍ ŘEDITELKY A PODÁNÍM PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI ŘEDITELCE ŠKOLY. 
UVOLNĚNÍM DOCHÁZKY Z TOHOTO PŘEDMĚTU VZNIKÁ ŽÁKOVI POVINNOST SE VZDĚLÁVAT INDIVIDUÁLNĚ A DODRŽOVAT TERMÍNY PŘEZKOUŠENÍ.