https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

HISTORIE NAŠÍ ŠKOLY


1953 dochované zmínky o výuce hudby v Klášterci nad Ohří. 1955 oficiálně zřízena pobočka Hudební školy Kadaň. Pobočka sídlila ve staré školní budově "v zatáčce" na Chomutovské ulici. Vedením pobočky byla pověřena paní Miloslava Palečková. 1969 zrušeny obory výtvarný a taneční.        1970 - 1974 vedla Lidovou školu umění paní Olga Krejčíková. V té době byl pouze hudební obor a škola měla kolem 80 žáků.
1975 - 2015 pořádání koncertů profesionálních umělců v rámci Klubu přátel hudby
Škola získala neskutečně mnoho kontaktů a spolupráci s vynikajícími umělci.
Koncerty se konali 10x do roka. Od roku 2012 byl snížen rozpočet školy a počet koncertů byl omezen.
Od roku 2015 převzala iniciativu jiná příspěvková organizace města.1989 byly ihned otevřeny další obory a to taneční a výtvarný obor
V této době již měla škola 350 žáků.
1990 (1. června) byl změněn název školy na Základní umělecká škola.
1993 (1. ledna) podle ustanovení § 14 odst. 2, zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a ve znění pozdějších předpisů se základní umělecká škola zřizuje jako příspěvková organizace.
 

1999 založení literárně-dramatického oboru

2003 založen Školní orchestr  Orchestrion pod vedením Dana Vajcová (Herzigová). Po 2 roky fungoval pod taktovkou Josefa Babčaníka, který pro tento orchestr také psal a aranžoval skladby. 2004 je přejmenování malého školního orchestru na Chorchestr. Vedení malého orchestru převzal v roce 2008 Viliam Béreš a rozvinul do současné podoby se zapojením více nástrojů, nejen dechových. Orchestr se zapojuje aktivně zejména do projektů školy.r. 
2005 započaly Mezinárodní mistrovské houslové kurzy s Jaroslavem Svěceným.  
Z iniciativy pana Kabáta (otce absolventky Terezy Kabátové). V roce 2016 převzala pořádání jiná příspěvková organizace města.


2010 do funkce ředitelky jmenována Zora Breczková. Počet žáků se drží mezi 320 - 350. Pedagogický sbor je ustálen na 18 - 20 lidech s novými i stálými tvářemi. 

2010 započala reprezentace školy při Letní evropské filharmonii.
2010 započali celoškolní projekty Škola přichází s novými projekty, zůstává nedílnou součástí kulturního dění ve městě.
Jaro dětem jako výchovně-vzdělávací představení pro žáky škol. Tyto projekty mají i svou zimní podobu v předvánočním čase.


2015 založen Ateliér Jitky Kůsové
2015 založen nezávislý spolek při ZUŠ ARTE
2015 založení souboru Brass Band pod vedením Viliama Béreše
2015 organizace okresního kolo kytar soutěže ZUŠ (MŠMT)
2016 účast v projektu a společný koncert s Českou filharmonií
2012 implementace školního vzdělávacího programu (postupné zrušení učebních osnov)
2016 založena MINIZUŠKA - všeoborový kurz pro 4 leté děti
2019 zapojení školy do ŠABLON II a jejich implementace. Díky mim škola začala využívat ICT ve výuce a připravuje se na nové studijní zaměření - počítačová grafika, animace, El. zpracování hudby. 2019 započal projekt s rádiem Českým rozhlas - Rádio Junior pod vedením Martiny Švandrlíkové 
2019 taneční obor reprezentuje ZUŠky v Senátu Parlamentu ČR.
2019 hudební obor organizuje ADVENT - Hudební soboty 1966 pobočka zrušena a založena Lidová škola umění. Město jí přidělilo budovu v budova v Kostelní ulici č. 83. Ředitelem školy byl jmenován pan Jaroslav Cirgl. 

V této době byl otevřen mimo hudebního oboru ještě obor výtvarný a taneční.

1974 ředitelkou jmenována paní Zora Kutálková, která působila ve funkci do r. 2010. Počet žáků postupně vzrostl a v roce 1981-82 bylo pouze v hudebním oboru 166 žáků.


1975 - 1990 orchestr akordeonů pod vedením Miroslava Břeně

1982 - 2005 velký dechový orchestr pod vedením Josefa Babčaníka

Orchestr byl nedílnou součástí koncertování ve městě. Účastnil se festivalu dechových hudeb. Členové orchestru byli žáci všech hudebních oddělení (cca 40 žáků)
1985 přestěhování LŠU do nového objektu - upravené bývalé lékárny v Zahradní ulici čp. 222.
1988 přestěhování do ulice J. A. Komenského 677


1997 založení smyčcového souboru Cantabile strings p. uč. Mgr. Evžénií Atamanovou. Soubor tvoří starší, technicky vyspělejší žáci smyčcového oddělení a jeho absolventi, dále pak rodiče žáků, kteří jsou taktéž absolventy naší školy. Soubor se prezentuje na akcích ve spolupráci s městem (promenádní koncerty, Rybova mše, Promenády, Zahájení lázeňské sezóny, výjezd do zahraničí - BAAR, Nizozemí,...)

1997 založení tanečního souboru LEGARMM. Působí dodnes. Soubor založila Zora Breczková, Olga Rambousková, absolventka ZUŠ a členka souboru jej převzala. Je složen z absolventů a žáků s tanečním nadáním. Za své působení, téměř každoročně, reprezentuje taneční obor ZUŠ a město na celostátní úrovni i mezinárodní úrovni.


2006 založení flétnového souboru Pettiny p. uč. Josefem Vlčkem
Soubor se věnovat hudbě z období renesance a baroka. Vedení souboru v roce 2007 převzala Dana Vajcová. Vytvořila repertoár dětských a pohádkových skladeb, kterým získala pozornost na mnoha akcích nejen našeho města. Soubor ukončil činnost 2015.
Od roku 2016 se postupně buduje zcela nový soubor pod vedením Veroniky Musilové zaměřený zejména na barokní hudbu.
2007 škola organizuje festival současného tance s mezinárodní účastí SIRAEX (dosud) 


2011, 2013 Výjezd a prezentace školy a města v Nizozemském Baarnu.
2012 založení pěveckého souboru Klášteráček pod vedením Bc. Oldřišky Krymové.
2012 založen taneční soubor chlapců. Bohužel působení vydrželo jen 2 roky.
2014 započal příležitostný vánoční projekt Zpíváme Rybovu mši
Do projektu se zapojuje zpívající veřejnost společně s amatérskými sbory v regionu a profesionálními sólisty. Hudební doprovod zajišťoval soubor Cantábile strings ve spolupráci s dalšími hudebními odděleními včetně spolupráce se ZUŠ KS Kadaň.


2017 se ZUŠka připojuje
k celostátnímu happeningu základních uměleckých škol ZUŠ OPEN a je jeho součástí

2018/19 vyrůstá bicí oddělení, a to na 23 žáků pod vedením p. uč. Pavla Hekla
2018 nové pojetí Velkého Vánočního koncertu - Ježíškova kouzla


TRADICE