https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

MALÉ SYMPÓZIUM/ přihláška

Malé sympózium je doprovodný program festivalu SIRAEX a volně navazuje na konferenci tanečního oboru ZUŠ z roku 2021 a další následné odborné diskuse a odborné texty pořádných na téma otázek "ZDRAVÍ V TANEČNÍM OBORU"

ANOTACE (postupně bude konkretizováno): Smyslem je navázat na nejrůznější diskuze o zdraví v tanci s odbornou veřejností (pedagogy tance) s dalšími odborníky zabývajícími se pohybovým aparátem (lékař, sportovní fyzioterapeut, kondiční trenér, odborník na výživu, profesionální tanečník, ...) a podpořit zabývání se zdravím tanečníka již od prvopočátku, kdy vstoupí do tanečních sálů ZUŠ nebo jiného tanečního souboru, a tak podpořit erudovanost tanečních pedagogů.

Termín: 23. června 2023 od 9 do 17 hodin , rozděleno do několika bloků (prezentace 8:30 v místě konání)

Místo: Klášterec nad Ohří, Kulturní centrum, sál Viola

Účastnický poplatek: 1850,- Kč

Odborníci: postupně doplňujeme - níže pod přihláškou

Tuto přihlášku vyplňují také pasivní účastníci festivalu.

Výstup: účastnický list (forma osvědčení pro neakreditovaný vzdělávací program). Pedagogové ze ZUŠ mohou uplatnit do OP JAK "šablon" (8 vyučovacích hodin vzdělávání)


ODBORNÍCI  MALÉHO SYMÓZIA

Sara Puchowska

Tanec, Pilates a pohyb jsou mou životní vášní, která se stala nejen mou práci, ale především splněným snem.

 "Dance science", věda o tanci, je vědecké stadium tance a tanečníků a také praktické aplikování vědeckých principů na tanec. Jejím cílem je zlepšení projevu, snížení rizika zranění a zlepšení zdravotního stavu a pohody.