https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

MALÉ SYMPÓZIUM/ přihláška

Malé sympózium je doprovodný program festivalu SIRAEX a volně navazuje na konferenci tanečního oboru ZUŠ z roku 2021 a další následné odborné diskuse a odborné texty pořádných na téma otázek "ZDRAVÍ V TANEČNÍM OBORU"

ANOTACE (postupně bude konkretizováno): Smyslem je navázat na nejrůznější diskuze o zdraví v tanci s odbornou veřejností (pedagogy tance) s dalšími odborníky zabývajícími se pohybovým aparátem (lékař - fyzioterapeut, kondiční trenér, odborník na výživu, profesionální tanečník, ...) a podpořit zabývání se zdravím tanečníka již od prvopočátku, kdy vstoupí do tanečních sálů ZUŠ nebo jiného tanečního souboru, a tak podpořit erudovanost tanečních pedagogů.

Oblasti: Nejčastější "potíže" současných dětí, které řeší pedagog ve výuce - postavení chodidel, celkové držení těla (skolióza, střed, hypermobilita,...) - Jak komunikovat s rodiči o daném problému a dítě udržet u tance - Jaké cvičení z pohledu fyzioterapie by neměla chybět ve výuce a vedení dětí si k uvědomění si budoucích potíží (prevence); Prevence úrazů pedagoga s přesahem k dětem - jak doplnit taneční trénink (kardio a střed těla s přesahem k výživě)

Termín: 23. června 2023 od 9 do 17 hodin , rozděleno do několika bloků (prezentace 8:30 v místě konání)

Místo: Klášterec nad Ohří, Kulturní centrum, sál Viola

Účastnický poplatek: 1850,- Kč  (studenti HAMU 1000,-Kč)

Odborníci: postupně doplňujeme - níže pod přihláškou

Tuto přihlášku vyplňují také pasivní účastníci festivalu.

Výstup: účastnický list (forma osvědčení pro neakreditovaný vzdělávací program). Pedagogové ze ZUŠ mohou uplatnit do OP JAK "šablon" (8 vyučovacích hodin vzdělávání)


ODBORNÍCI  MALÉHO SYMÓZIA

Sara Puchowska

Tanec, Pilates a pohyb jsou mou životní vášní, která se stala nejen mou práci, ale především splněným snem.

 "Dance science", věda o tanci, je vědecké stadium tance a tanečníků a také praktické aplikování vědeckých principů na tanec. Jejím cílem je zlepšení projevu, snížení rizika zranění a zlepšení zdravotního stavu a pohody.


MUDr. Zuzana Pislcejková

Lékařka působící v obci Jirkov (okres Chomutov). Vystudovala na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze a studium úspěšně dokončila promocí v roce 1988. Má atestaci v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace, neurologie, rehabilitační a fyzikální medicína. Získala diplom celoživotního vzdělávání. Vykonává svojí lékařskou praxi v oboru rehabilitace.  Ambulance léčebné rehabilitace Jirkov


Mgr. Jan Müller

hlavní trenér, majitel a zakladatel JM MAŠINA/ Kadaň

Vystudoval Karlovu univerzitu – Fakultu tělesné výchovy a sportu a také Vyšší odborná zdravotnická škola Most – obor Diplomovaný nutriční terapeut. Získal osvědčení o akreditaci programu Instruktor fitness pro pracovní činnost INSTRUKTOR FITNESS

Specializuje se na funkční tréninky s vlastní váhou těla, rehabilitační cvičení, hubnoucí programy včetně nutričních plánů, příprava profesionálních sportovců, nabírání svalové hmoty, individuální i skupinové tréninky

https://www.jmmasina.cz/