https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

KURZY

Naše ZUŠka v rámci doplňkové činnosti je organizátorem různých kurzů, a to jak pro žáky, 
jejich rodiče, pro veřejnost a budoucí klienty, tak pro vlastní pedagogy a pedagogy jiných škol.
V rámci DVPP  škola disponuje akreditací instituce MŠMT Č. j.: .............................................................
Aktuální kurz včetně podmínek přihlášení, najdete vždy pod tímto textem.


Příměstský tábor ZUŠ,

který nabízíme, je stále v plánu a jestliže dojde na slova ministra školství, plánované termíny se v srpnu uskuteční. 

Termín:            1. termín: 3. 8.- 7. 8. 2020          2. termín: 17.8.-21.8.2020

Lektoři

Irena Hofhans, pedagog Základní umělecké školy

Mgr. et MgA. Zdeňka Bílková, galerijní pedagožka, kurátorka Galerie umění Karlovy Vary

Zaměření: Inspiraci hledej ve vodě

V rámci výtvarného tábora se budeme věnovat tématu vody. Budeme zkoumat vodní živel a objevovat duchy vodních pramenů. Inspirací nám bude řeka Ohře či klášterecké léčivé minerální prameny. Zaměříme se na vnímání vody, jejich zvuků, zurčení či bublání. S tématem vody souvisí také ekologie - pracovat budeme mimo jiné s odpadními materiály, které budeme výtvarně recyklovat. Tvořit budeme nejen v ateliéru, ale také v exteriéru ZUŠ. Důraz je kladen nejen na rozvoj estetického cítění a výtvarného vyjádření, ale také na rozvoj komunikace dětí ve skupině a jejich vzájemnou spolupráci


ATELIÉR JITKY KŮSOVÉ
  • 1.) akreditované kurzy: 
  •        Grafika - využití kresby
  •        Úvod do sochařství
  • 2.) kurzy pro naše absolventy
  •        příprava k talentové přijímací zkoušce na uměleckou školu
  • 3.) kurzy kresby a malby pro veřejnost a seniory

MASTERCLASS, HUDEBNÍ KEMPY, SOUSTŘEDĚNÍ, BESEDY A INSPIRAČNÍ KONCERTY
Naši žáci mají možnost se setkávat s vynikajícími umělci, pedagogy či absolventy zahraničních škol a nechat se inspirovat jejich metodami a zkušenosti. S těmito osobnostmi se pak koná závěrečná beseda či koncert pro veřejnost. Nebo jen se svými učiteli pracují nad rámec své výuky.
Již jsme přivítali např. Pavla Šporcla, Jana Čenského, Kudláčkovo Trio, z USA Pavla Valdmana a Marcelu Faflac nebo Maria Kubce.
Mezi ustálené soustředění a kempy patří Piano camp, Masterclass s mariem Kubcem v Divadélku a Dětské taneční dílny SIRAEX

Výše jmenovaná vzdělávání také spoluorganizuje n.s. při ZUŠ ARTE.

Další vzdělávání - kurzy pro pedagogy nejen ZUŠ:


  1. Klasická taneční technika - nové metody, podpora pedagogů TO ZUŠ
  2. Současný tanec a lidový tanec
  3. Siraex - letní taneční dílny  - tvůrčí a interpretační
  4. Čembalo a flétny