https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

DĚTSKÁ TANEČNÍ SCÉNA

přihláška dětského souboru

Tuto přihlášku vyplňuje vedoucí dětského souboru. Na dětskou scénu uvítáme 5 souborů do 10 osob s oceněním z celostátní přehlídky

Kromě níže uvedených informací pro organizátora, si vedoucí souboru zajišťuje další náležitosti organizace výjezdu, a to především souhlasy rodičů: a) s výjezdem, b) s případným lékařským ošetřením a podávání léků, c) s možností volného rozchodu a poučení o bezpečném chování, c) s pořizováním fotodokumentace organizátorem, d) bezinfekčnost - dle vývoje situace COVID-19, ...

S pedagogickým dohledem vypomůžeme, ale komplexně jej nezajišťujeme. Nutnost pedagogického dohledu, další osoby navíc, která se nebude účastnit dílen, organizátor nevyžaduje platbu.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK vč. vedoucího souboru (bez stravování) je ve výši 2000,- Kč. 

Bude-li soubor chtít zajistit stravu, připíše do jmenného seznamu kolika osob se to bude týkat. Po odeslání přihlášky, obdrží z kanceláře tabulku s přesným rozpisem (snídaně/ oběd / večeře - dle jmen). Podle přesného rozpisu bude vystavena faktura (50,-/140,-/110,-).

Odeslání této přihlášky je závazné a v případě jakýchkoli změn je potřeba kontaktovat organizátora akce /tel.: 737 731 525/. Organizátor si vyhrazuje právo akci zrušit v případě nepříznivé pandemické situace. Platba bude vrácena v plné výši.

Termín uzávěrky přihlášek je do 30.05.2021!