https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

DĚTSKÁ TANEČNÍ SCÉNA

přihláška dětského souboru

Tuto přihlášku vyplňuje vedoucí dětského souboru, a to pouze po domluvě s organizátorem. 

Účast dětských skupin na festivalu je tentokrát pouze jednodenní (24.6. sobota), a to s možností "akrobatické dílny", odpoledního představení open air, vlastní uvedení choreografie open air a večerní Gala představení

Kromě níže uvedených informací pro organizátora, si vedoucí souboru zajišťuje další náležitosti organizace výjezdu, a to především souhlasy rodičů: a) s výjezdem, b) s případným lékařským ošetřením a podávání léků, c) s možností volného rozchodu a poučení o bezpečném chování, c) s pořizováním fotodokumentace organizátorem, 

S pedagogickým dohledem vypomůžeme, ale komplexně jej nezajišťujeme. Nutnost pedagogického dohledu, další osoby navíc, která se nebude účastnit dílen, organizátor nevyžaduje platbu.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK                                                                                                                                                          vč. vedoucího souboru (bez stravování a ubytování) je ve výši 500,- Kč/soubor bez dílny                                                    účast v dílně (akrobacie, nový cirkus) 400,- Kč/os                                                                                                                      V přihlášce uveďte celkovou částku účastnického poplatku.    

Odeslání této přihlášky je závazné a v případě jakýchkoli změn je potřeba kontaktovat organizátora akce /tel.: 737 731 525/. Organizátor si vyhrazuje právo akci zrušit v případě nevážných skutečností k nepořádání festivalu. Platba bude vrácena v plné výši.

Termín uzávěrky přihlášek je do 30.05.2023!